Gabriela Hanusová

Funkce:Silniční úřad - uzavírky, zvláštní užívání komunikací, dopravní úřad - MHD
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 402
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy, Stavební úřad - komunikace -> Silniční úřad - uzavírky, zvláštní užívání komunikací, dopravní úřad - MHD
E-mail:hanusova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 189