Lucie Havlinová

Funkce:Evidence vozidel, přihlašování, změny - správní řízení
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 07
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Evidence vozidel, přihlašování, změny - správní řízení
E-mail:havlinova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 513
Řeší tyto životní situace: