Ing. Iva Křemenská

Funkce:Vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy, Stavební úřad - komunikace
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 403
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy, Stavební úřad - komunikace
E-mail:kremenska@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 367
Řeší tyto životní situace: