Andrea Dvořáčková, Bc.

Funkce:Referent oddělení silničního hospodářství a dopravy
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 401
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy, Stavební úřad - komunikace -> Referent oddělení silničního hospodářství a dopravy
E-mail:dvorackova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 180