Jozef Bocán

Funkce:Informatik
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 214
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení informatiky a projektového řízení -> Informatik
E-mail:bocan@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 308
Mobilní telefon: +420 603 215 802