Mgr. Václav Kaňkovský

Funkce:Vedoucí oddělení přestupků
Pověřený vedoucí oddělení dopravně správních agend
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 324
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení přestupků
Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Pověřený vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail:kankovsky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 511
Mobilní telefon: +420 730 551 071