Ing. Vendula Kasperová

Funkce:Vedoucí Odboru životního prostředí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 209
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí
E-mail:kasperova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 374
Mobilní telefon: +420 777 271 488