Ing. Zdeněk Kopecký

Funkce:Vedoucí Odboru živnostenského
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 250
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor živnostenský (Ž) -> Vedoucí Odboru živnostenského
E-mail:kopecky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 380
Mobilní telefon: +420 608 775 011