Mgr. Leoš Křemenský

Funkce:Vedoucí Odboru správního
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 312
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního
E-mail:kremensky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 323
Mobilní telefon: +420 731 573 345