Miroslav Kudrnovský

Funkce:Zkušební komisař autoškoly
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 28
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Pověřený vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Zkušební komisař autoškoly
E-mail:kudrnovsky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 504
Řeší tyto životní situace: