Iva Myslivcová, DiS.

Funkce:Administrativa
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 430
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Administrativa
E-mail:myslivcova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 192