Monika Nývltová

Funkce:Registrace živností, evidence zemědělců
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 204
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor živnostenský (Ž) -> Vedoucí Odboru živnostenského -> Vedoucí oddělení registrace -> Registrace živností, evidence zemědělců
E-mail:nyvltova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 261
Řeší tyto životní situace: