Bc. Dita Patáková

Funkce:Sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 173
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:patakova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 166
Mobilní telefon: +420 731 625 286