Jitka Rybářová

Funkce:Registrace živností, evidence zemědělců, CzechPOINT
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 202
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor živnostenský (Ž) -> Vedoucí Odboru živnostenského -> Vedoucí oddělení registrace -> Registrace živností, evidence zemědělců, CzechPOINT
E-mail:rybarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 264