Ing. Vladimír Sedláček

Funkce:Přestupky v dopravě, dopravní nehody
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 121
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení přestupků -> Přestupky v dopravě, dopravní nehody
E-mail:sedlacek@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 205