Ing. Miroslav Šmídl

Funkce:Odnímání řidičského oprávnění, evidence řidičů, řidičské průkazy
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 26
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Pověřený vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Odnímání řidičského oprávnění, evidence řidičů, řidičské průkazy
E-mail:smidl@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 507