Ing. Jaroslav Tomáš

Funkce:Přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 119
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení přestupků -> Přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku
E-mail:tomas@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 204