Helena Potočková, Bc.

Funkce:Evidence vozidel, přihlašování, změny - správní řízení
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 05
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Pověřený vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Evidence vozidel, přihlašování, změny - správní řízení
E-mail:potockova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 505
Řeší tyto životní situace: