Markéta Tietzová, Mgr.

Funkce:Přestupky v dopravě
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 311
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení přestupků -> Přestupky v dopravě
E-mail:tietzova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 157