Alena Kostelecká, Bc.

Funkce:Přestupky v dopravě
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 325
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení přestupků -> Přestupky v dopravě
E-mail:kostelecka@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 227