Martin Čapek

Funkce:Informatik, web města, dokumentový portál
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 214
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení informatiky a projektového řízení -> Informatik, web města, dokumentový portál
E-mail:capek.admin@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 106
Mobilní telefon: +420 731 124 269