Mgr. Michaela Dědková

Funkce:Vedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 341
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí
E-mail:dedkova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 309
Mobilní telefon: +420 735 793 913