Ing. Jiří Masařík

Funkce:Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 315
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ
E-mail:masarik@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 313
Mobilní telefon: +420 733 169 827