Mgr. Irena Adamcová

Funkce:Náhradní rodinná péče
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 172
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Náhradní rodinná péče
E-mail:adamcova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 161
Mobilní telefon: +420 734 784 158