Bc. Hana Balcarová

Funkce:Náhradní rodinná péče
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 170
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Náhradní rodinná péče
E-mail:balcarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 163
Mobilní telefon: +420 739 547 793