Bc. Petr Bartůněk

Funkce:Vedoucí oddělení dopravně správních agend
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 25
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail:bartunek@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 515