Ing. Monika Benešová

Funkce:Ochrana krajiny, kácení dřevin, týrání zvířat
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 232
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost -> Ochrana krajiny, kácení dřevin, týrání zvířat
E-mail:benesova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 512