Diana Bocánová

Funkce:Spisovna
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 17
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení sekretariátu, sekretářka tajemníka MěÚ -> Spisovna
E-mail:bocanova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 133