Bc. Milan Brejtr

Funkce:Přihlašování dovozů a přestaveb vozidel
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 25
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Přihlašování dovozů a přestaveb vozidel
E-mail:brejtr@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 508
Řeší tyto životní situace: