Monika Brettschneiderová, DiS.

Funkce:Odnímání řidičského oprávnění, evidence řidičů, řidičské průkazy
Administrativa odboru
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 121
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Odnímání řidičského oprávnění, evidence řidičů, řidičské průkazy
Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Administrativa odboru
E-mail:brettschneiderova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 222