Jana Brožáková

Funkce:Správce Staré radnice, KSBM
Umístění:budova Krakonošovo nám.72
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení správy budov -> Správce Staré radnice, KSBM
E-mail:brozakova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 813 062
Mobilní telefon: +420 734 797 470