Mgr. Zdeňka Buchtová

Funkce:Matrikářka
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 163
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení matriky -> Matrikářka
E-mail:buchtova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 211
Řeší tyto životní situace: