Pavel Buriánek

Funkce:Dopravní referent a řidič referentského vozidla
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 11
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení správy budov -> Dopravní referent a řidič referentského vozidla
E-mail:burianek@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 489
Mobilní telefon: +420 603 273 983