Ilona Daňková

Funkce:Financování příspěvkových organizací
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 317
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení, hlavní účetní -> Financování příspěvkových organizací
E-mail:dankova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 124