Simona Exnarová

Funkce:Evidence řidičů, řidičské průkazy
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 09
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Evidence řidičů, řidičské průkazy
E-mail:exnarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 510
Řeší tyto životní situace: