Ing. Miroslav Franc

Funkce:Referent oddělení investic
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 412
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení investic -> Referent oddělení investic
E-mail:franc@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 241
Mobilní telefon: +420 604 241 232