Jitka Geislerová

Funkce:Vzdělávání zaměstnanců, personální věci, mzdy
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 310
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení personální a mzdové -> Vzdělávání zaměstnanců, personální věci, mzdy
E-mail:geislerova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 114