Vlastimil Grof

Funkce:Příprava a realizace investičních akcí, pasport památek
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 414
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení investic -> Příprava a realizace investičních akcí, pasport památek
E-mail:grof@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 238
Mobilní telefon: +420 604 109 978