Ing. Bohumír Hába

Funkce:Vedoucí oddělení informatiky a projektového řízení
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 213
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení informatiky a projektového řízení
E-mail:haba@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 123
Mobilní telefon: +420 737 453 584