Mgr. Jiří Henych

Funkce:Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 183
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
E-mail:henych@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 326
Mobilní telefon: +420 773 214 334
Řeší tyto životní situace: