Eva Hesová

Funkce:Účetní - výdajový účet
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 321
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení, hlavní účetní -> Účetní - výdajový účet
E-mail:hesova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 130