Bc. Renata Horáková

Funkce:Veřejný opatrovník
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 160
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví -> Veřejný opatrovník
E-mail:horakova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 194
Mobilní telefon: +420 605 202 619
Řeší tyto životní situace: