Bc. Margita Hosmanová

Funkce:Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 177
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
E-mail:hosmanova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 331