Mgr. Kateřina Hynková

Funkce:Náhradní rodinná péče
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 131
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Náhradní rodinná péče
E-mail:hynkova.katerina@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 145
Mobilní telefon: +420 799 111 709