Alena Illnerová

Funkce:Byty, evidence žádostí, výběrová řízení
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 409
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Byty, evidence žádostí, výběrová řízení
E-mail:illnerova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 282
Řeší tyto životní situace: