Bc. Jitka Jetmarová

Funkce:Sociální pracovník, kurátor
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 128
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví -> Sociální pracovník, kurátor
E-mail:jetmarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 147
Řeší tyto životní situace: