Mgr. Lenka Kadaníková

Funkce:Státní správa a samospráva ve školství
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 124
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví -> Státní správa a samospráva ve školství
E-mail:kadanikova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 160