Mgr. Václav Kaňkovský

Funkce:Vedoucí Odboru dopravně-správního
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 324
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního
E-mail:kankovsky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 511
Mobilní telefon: +420 730 551 071