Bc. Gabriela Košnarová

Funkce:Přestupky v dopravě, dopravní nehody
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 326
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Přestupky v dopravě, dopravní nehody
E-mail:kosnarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 225