Mgr. Petr Kotlovský

Funkce:Vedoucí Odboru výstavby
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 404
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby
E-mail:kotlovsky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 365
Mobilní telefon: +420 730 819 861